אלונים מארחים

מאת:איתן טוני וולדי

אלונים מארחים בתי ספר בשביל משחקי כדורגל

ביום א' (2/2/14) בית הספר "אלונים" אירח את בתי הספר "אריאל" "המגנים" "רתמים" ו"אורות"

במשחקי כדורגל המשחקים הם:

אריאל נגד אורות (כיתות ג, ד)

אריאל נגד רתמים (ה)

אלונים נגד המגינים (ד)

המשחקים היו בשיעורים שלישי ורבעי 2-0ולאלונים ניצחון נגד מגינים בגאווה

אלונים עלתה בדירוג

אלונים עלתה בדירוג בליגת הכדורגל אחרי הניצחון 2-0 על מגינים