Omdenken

Zorgen moet je doen, niet maken!

Jongen (10) over toetsen: volgens mij is de toets vooral van de juf, zodat ze weet wat ze volgende keer beter uit moet leggen.

Het is belangrijk dat je in je achterhoofd houdt, dat het voor de kinderen het moeilijkst is van allemaal. Wij staan ervoor dat je de kinderen op een positieve manier benadert omdat dit leidt tot betere prestaties. Denk hierbij niet alleen aan de cognitieve ontwikkeling, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Langeveld speaking.....

We moeten het kind in een concrete leefsituatie ontmoeten. Het is de opvoeder die opvoedt, want hij heeft kijk op de menselijke bestemming van zijn kind. "De pedagogiek is een wetenschap die haar object niet slechts wil kennen om te weten hoe de dingen zijn maar wil ook dit object leren kennen om te weten hoe op kortere of langere termijn gehandeld moet worden".

Pedagogische opleiden; meer dan lesgeven alleen.

Stoere vader denkt om!

Een vader wordt gevraagd om mee te helpen met een activiteit in de klas van zijn vijfjarige dochter. De juf organiseert een boswandeling, voorafgaand wijst ze de vader op een van de leerlingen die hij onder zijn hoede heeft. Ze zegt: "Dit is Johan. Johan heeft ADHD. Pas op, hij loopt weg in het bos. Dit weekend waren zijn ouders hem ook weer twee uur kwijt. Let alsjeblieft goed op hem, want je kunt hem niet vertrouwen."


De vader besluit de situatie anders te bekijken, hij zet het jochie op de achterbank van zijn auto klapt de spiegel om en kijkt hem in de ogen. "Johan, ik heb een probleem. We gaan zo naar het bos. Je zult denken dat ik er als papa stoer uitzie, maar ik kan je vertellen dat ik het doodeng vind in het bos. Zou jij een beetje op me willen letten zo meteen?" In het bos grijpt Johan de hand van de vader. De hele wandeling wijkt hij niet van zijn zijnde, apetrots als hij is dat hij voor die stoere papa mag zorgen.

VICKS FIRST DEFENCE