PESTEN? Wat nu?

Voor beginnende leerkrachten

Big image

Verschillende soorten pesten?

- cyberpesten

- fysiek pesten

- psychisch pesten

- verbaal pesten

Signalen?

- verandering van gedrag

- geen zin in school

- teruggetrokken

- buikpijn

- verliezen van spullen

- uitgesloten uit de klas

Hoe voorkomen?

- warm klimaat scheppen

- gesprek met de leerling

- klasgesprek

- inspelen op gevoelens kind

- gesprek met pestkop(pen)

Lied tegen pesten / Anti-pestlied