הזכות לחירות

מקסים פדיאנין

רקע כללי

הזכות לחירות היא אחד מזכויות היסוד החשובות של אדם שאומר שזכותו של אדם להתנהג כרצונו אך לפעמים צריך להגביל את הזכות הזו כאשר:

*כשמשתמשים בזכות הזו בישביל לפגוע בזכויות אחרות של האדם.

*כשמשתמשים בזכות הזו לפגיעה בחברה.

*כאשר הזכות יכולה לפגוע באדם עצמו.

הזכות לחירות בנויה גם מ"חופשים":

חופש המחשבה והדיעה: כל האדם יכול לחשוב מה שבא לו ולבנות לעצמו דעות שונות בלי שיגבילו אותו.

חופש הביטוי: כל אדם יכול לבטע את הדעות והאמונות שלו איפה שהוא רוצה בחופשיות.

חופש הדת: כל אדם יכול לבחור אמונה דתית ואת מנהגי הפולחן ואסור לעשות כלום לאותו בן אדם.

חופש התנועה: כל אדם יכול לנוע בחופשיות בתוך המדינה ובמדינות אחרות מבלי שתימנע ממנו הכניסה או שיצטרך לשלם עליה.

חופש הבחירה: כל אדם יכול לבחור בין אפשרויות שיש לו מבלי שיכריחו אותו לבחור בצורה אלימה.

Big image