Jan Amos Komenský

Nikola Nguyenová

Jan Amos Komenský byl poslední biskup Jednoty Bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Narodil se 28.března 1592 na jihovýchodní Moravě a zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu.

Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice.

Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.

Jan Amos Komenský vytvořil celou řadu spisů z mnoha oborů, psal především česky, latinsky a německy.

65 - Jan Amos Komenský - Dějiny udatného českého národa
  • pedagog a spisovatel, teolog, filosof
  • V roce 1621 byl nucen opustit vlast se svou ženou i dětmi
  • Jeho žena se nakazila morem, v Přerově zemřela
  • odcestoval do polského Lešna, kvůli tvrdému stíhání nekatolíků
  • v roce 1656 Komenský z Lešna odešel a usadil se u přátel v Amsterodamu