מצגת על דיבר

אל תרצח

אנחנו בחרנו בדיבר אל תרצח.

בחרנו בדיבר הזה כי אנחנו נגד אלימות והסתה ובעד שלום ואחדות.

המצגת שעשינו למטה(לא נתן לנו לשים את זה פה בקובץ אז העתקנו הכל)

פירוט על הדברה לא תרצח

אני בחרתי בדברה לא תרצח

הרחבה על הדברה

לֹא תִרְצַח
לא תרצח
איסור רציחת בן אנוש.


רצח הוא פשע של המתת אדם בידי הזולת בכוונה תחילה, למעט התגוננות שבו האדם מציל את חייו שלו.

. הרצח ביהדות נחשב לפשע המוסרי הגדול ביותר. האיסור" אל תרצח" מופיע בעשרת הדיברות, והוא נמנה עם שבע מצוות בני נח ובהלכה נקבע שמצוות אל תעשה זו היא אחת משלוש מצוות שהן בגדר ייהרג ובל יעבור, כלומר מי שמעדיף לרצוח כדי להציל את חייו, מוטב שימות ולא יִרצח.

בתורה האיסור על רצח נובע מכך שהאדם נברא בצלם האלוהים ולכן אין לשום אדם אחר זכות לבטל את חייו, בגלל המימד האלוהי שקיים בו, בשום מצב גם אם מדובר בהמתת חסד שבאה מרצון הבנאדם.

דוגמה מהתנך לרצח היא סיפור קין והבל, לאחר הרצח קין תואר כאדם מקולל ולפי המקרא קין הוא הרוצח הראשון בהיסטוריה.


על פי הפרשנים לא רק רציחה ישירה אסורה אלא גרימת מוות של אדם באמצעות אמירה או הימנעות מנתינת עדות שתציל את חיי הזולת.

על פי החוק הישראלי על מנת להוכיח "כוונה תחילה", יש להוכיח שלושה יסודות עובדתיים, כבסיס ליסוד הנפשי. ואלו הם: החלטה להמית, הכנה, העדר קינטור. החוק בישראל מחייב עונש מאסר עולם על עבירת רצח פרט למקרה של "ענישה מופחתת" כלומר בנאדם שיש לו נסיבות לרציחה כמו הפרעות נפשיות.


הדיבר הנוסף שהמצאנו הוא לכבד כל בנאדם לא משנה מי הוא מה המין שלו, מהם תכונותיו,תחביביו או עבודתו אנחנו צריכים אותו גם אם אנחנו שונאים או נגדו, אם כל אחד יעשה את זה העולם ייראה טוב יותר.


https://www.youtube.com/watch?v=k-NTTJ2jNlA הסרטון הזה הוא נגד אלימות מילולית ופיזית, דברים שיכולים לגרום בסופו של דבר לרצח.

סרטון נגד אלימות

בסרטון זה מראים ביריונות ורוע ללא כל סיבה,דברים שאסור שיהיו בחברה שלנו, דברים שיכולים לגרום למוות בסופו של דבר. אסור שזה יקרה!