Schoolstart: info voor 2020-2021

Hoe maken we onze school coronaproof in code geel?

Elke dag opnieuw...WELKOM

Een nieuw schooljaar, een nieuwe start vol nieuwe energie & frisse ideeën.

We moeten echter een aantal supergoede afspraken maken om alles 'coronaproof' te houden.


De nieuwe items op een rijtje:
*INGANG St-Jozef- aankomst op school* tussen 8u15-8u30 - we starten stipt om 8u30

Wees gerust, de eerste dagen helpen we je wegwijs als je even de weg niet kan vinden...
- wie les krijgt in de nieuwbouw (kleuters & 1ste graad, 5A) komt binnen via de hoofdingang

- wie les krijgt in het hoofdgebouw komt binnen via de poort naast de parking van het parochiaal centrum
- ouders van kleuters kunnen hun kind mee begeleiden tot aan de tussenpoort op school
- ouders van de lagere school nemen afscheid aan een poort op het voetpad & komen niet binnen op het schoolterrein


*UITGANG - terug naar huis* : ZEKER LEZEN AUB - update 10 september
- kleuters van juf Pascae worden opgehaald in de voortuin van de nieuwbouw

- kleuters van juf Lotte/Sonja worden opgehaald aan de tuindeur van de refter

- kleuters van juf Patsy worden opgehaald aan de klasdeur binnen

- kinderen van de lagere school gaan zelfstandig naar huis of naar een afgesproken plek waar de auto geparkeerd staat. De leerkrachten zorgen voor het oversteken aan de zebrapaden.

Ouders van de lagere school wachten hun kind niet meer op op ons schoolterrein.

Ook wie met de fiets komt spreekt ergens een plekje af met hun kind.

Voor onze schoolpoort is geen wachtzone meer.

Als iedereen zich aan deze afspraken houdt hebben we een overzichtelijke schoolomgeving en kan iedereen veilig naar huis.

Er zijn, net zoals vroeger, nog steeds 2 rangen. De kinderen kiezen de juiste rang volgens de poort die ze nemen om vlotst naar huis te gaan.


*INGANG & UITGANG St-Janneke
- dank aan ouders om voldoende afstand te houden aan de poort & op school

- verplicht is het dragen van een mondmasker voor volwassenen

- geen ouders in de gangen als dat niet nodig is - juffen zijn voldoende bereikbaar op de speelplaats (in open lucht)


Handen wassen of ontsmetten, het is een routine voor iedereen:

* telkens we de klas binnenkomen

* voor het eten

* na elk toiletbezoek

* voor & na het sporten


Leerkrachten dragen ook op school een mondmasker als ze in contact komen met volwassenen.

Kleuterleidsters moeten geen mondmasker dragen in de eigen klas.

Leerkrachten van de lagere school dragen er geen als ze alleen voor het bord staan, bij het rondlopen in de klas wél.
Kinderen moeten geen mondmasker dragen, kinderen die dit toch doen zullen niet aangesproken worden. We laten iedereen hier vrij in en respecteren elke keuze.

Discipline van ouders & derden:
* verplicht mondmasker op ons schoolterrein

* 1,5 m afstand houden

* handen ontsmetten bij binnenkomen gebouw

* volg de aangegeven looprichting

* NOOIT naar een klas gaan zonder vooraf aanmelden bij het secretariaat

* kom niet op de 'bots', maak vooraf een afspraak (09/3774767) als u een gesprek wil met de directeur, zorgcoördinator,...voel u echter wél nog steeds zeer welkom :-)

* ouders van de lagere school wachten buiten het schoolterrein op hun kind (spreek ergens een plekje af), vermijd de drukte & hou het zo veilig voor elkaar


Voortaan 2 ingangen voor de lagere school

Hoofdingang via de hoofdpoort Abdijstraat + ingang ter hoogte van de parking parochie.
De tussenpoort blijft de ingang voor de kleuters.


Komt de schoolstraat terug in 2020-2021?

Aangezien het aankomstuur terug 8u15-8u30 is kan de 'schoolstraat' weer voor een veilige schoolomgeving zorgen...we zijn dankbaar dat de vrijwilligers dit opnieuw opnemen!

Maar...we zoeken opnieuw een ploeg vrijwilligers. Interesse? Aarzel je niet om je aan te melden.


Gaat het zwemmen door?

In code geel kan dat voor de lagere school. We organiseren het zwemmen zoveel mogelijk voor alle klassen van de lagere school zoals we dat gewoon zijn. UPDATE wie wanneer zal zwemmen volgt later.


Zijn er nog warme maaltijden?
Ja, we starten de warme maaltijden terug op dankzij code geel. Van zodra de kleurcode verandert zal ook het aanbod van de warme maaltijd wegvallen.


Hoe organiseren we het middagmaal?

Voor de kleuters is alles weer zoals voor 13 maart. Voor het lagere is er een aanpassing.

Boterhameters lunchen in eigen klas(bubbel).Zij kunnen een flesje water of een brikje melk meebrengen, chocomelk of aardbeidrankjes kunnen niet.

Warme maaltijdeters gaan naar de refter want dit is niet organiseerbaar in de klassen.


Kunnen kinderen naar huis gaan eten? JA


Drank tussendoor: kinderen mogen hun eigen waterflesje meebrengen om uit te drinken. Zorg voor een goede schroefdop. De fles kan steeds in de klas opgevuld worden.


Wat met ventilatie?
Ramen en deuren staan open als het kan, dicht als het moet


Wat met de spelletjes- & leesouders?

We blijven dit initiatief zeer genegen. We wachten af wat het effect is van de opening van de scholen op de coronacijfers. We volgen alle medische informatie en adviezen op de voet.


Wat gebeurt er als er een besmetting opduikt in een klas?

Het VCLB zal de contacttracing opnemen en met ons uitzoeken wat er moet gebeuren.

We doen een zeer warme oproep aan onze ouders om eerlijk met ons te communiceren van zodra uw kind zich niet goed voelt of ziek is.


Kom je terug uit vakantie & was het daar een oranje of rode zone? Neem contact op met je huisarts. Geef de informatie van je arts door aan onze school zodat we zelf een goede opvolging kunnen doen van je kind. Mogelijks moet je kind in quarantaine en kunnen we afstandsonderwijs opstarten.


Wat als je kind ziek wordt op school?

Wordt je kind ziek op school of in de opvang? Dan contacteert de school je om het op te halen.

· Je kind wordt meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal geplaatst tot je je kind kan komen halen.

· Raadpleeg de huisarts. Laat je kind testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie je kind contact had gecontacteerd.


Wat moet je doen als je kind tot een risicogroep behoort?

· Als je kind tot een risicogroep behoort, vraag je aan je arts of je kind naar school mag gaan.

· Behoort iemand van je gezin tot een risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind naar school gaan, tenzij je arts anders oordeelt. De afwezigheid van je kind wordt dan gewettigd met een doktersattest.


Mag je je kind thuishouden van school?

· Neen, je mag je kind niet thuishouden, tenzij je een gegronde reden hebt: bijvoorbeeld je kind moet in quarantaine, je kind is langdurig ziek en/of behoort tot de risicogroep.

· Het is belangrijk dat je kind naar school gaat. Ben je ongerust over de gezondheid van je kind, neem dan tijdig contact op met de school. De school kan het CLB, de interne leerlingenbegeleiding of de zorgcoördinator inschakelen. Het is echter de bedoeling dat je kind enkel thuis blijft als je daarvoor een gegronde reden hebt (bv. de behandelende arts is van oordeel dat je kind beter thuis lessen volgt).

· Kinderen die zonder gegronde reden thuis worden gehouden, worden door school geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden. Je kind wordt dan als spijbelaar beschouwd. Onze school zal met jou in gesprek gaan om samen een oplossing te zoeken. Het is belangrijk dat je kind kan praten over eventuele angstgevoelens. Het CLB kan je kind hierbij helpen. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de kinderbijslag (Groeipakket) op termijn teruggevorderd worden. Natuurlijk hopen we dat dit nooit aan de orde zal zijn.


Ik ben risicopatiënt maar wil wel graag een oudercontact vastleggen met de leerkracht. Helaas mag ik niet naar school komen, wat nu?

Contacteer de leerkacht en wij organiseren een videocall. We sturen u een link door waarop u op het afgesproken tijdstipt klikt. Zo ontmoet u de leerkracht via de digitale weg en kan er overlegd worden van thuisuit.


We wensen iedereen een vliegende start. Wij zijn alvast goed voorbereid om er vanaf 1 september een veilig & boeiend schooljaar van te maken!

Big picture