A IDADE MODERNA

Maria Eduarda Alves De Souza

Definición

O período da historia coñecido como Historia Moderna é aquel que é entre a Idade Media ea Idade Moderna . Mentres o seu inicio varía entre dous eventos , tales como a caída de Constantinopla para os turcos ( en 1453 ) ou o descubrimento de América polos europeos ( 1492 ) , a conclusión é máis facilmente distinguíveis e é tradicionalmente considerado o ano da Revolución Francesa (1789) e marco final deste período .

Localización no espazo

No seu tempo considerouse que a idade moderna era unha división do tempo histórico global , pero hoxe en día moitas veces acusan a perspectiva eurocêntrica (vexa Historia e Historiografía ) , de xeito que o seu ámbito se restrinxe á historia da Civilización occidental , ou mesmo só en Europa . Con todo , hai que ter en conta que coincide coa época dos Descubrimentos eo xurdimento da primeira economía do mundo.

LA BURGUESÍA

Bourgeois , nome dado na Idade Media europea os habitantes das aldeas ( novas favelas en expansión ) , teñen unha posición ambigua na idade moderna . A visión lineal , que ten como punto de chegada a revolución burguesa , buscalos emplacement -se fóra do sistema feudal , como homes libres en Europa converteuse en poderoso grazas á creación de redes comerciais que se estendeu de norte a sur .

Localización no tempo

A data máis aceptada de inicio está facendo caída final de Constantinopla e todos os vestixios da antigüidade , cuxa cidade foi destruído e tomado polos turcos en 1453 -coinciding no tempo coa invención da prensa e do desenvolvemento de Humanismo e o Renacemento , procesos que contribuíron coa chegada en Italia de exiliados gregos bizantinos e textos clásicos . Tradicionalmente , o descubrimento de América ( 1492 ) tamén se usa porque é considerado un dos fitos máis significativos na historia da humanidade , o inicio da globalización e na época unha revolución completa , semellante ao primeiro home na lúa abriu a era espacial .

Revolución militar

arte militar lso pasou por cambios profundos , que foron correlacionados coas mudanzas políticas que viviron naquela época . A introdución de armas de fogo , marcou o fin da era dos señores feudais , e no inicio do predominio da infantería .
El sueño de Cristobal Colón I (Érase una vez las Américas)