בית הספר שלנו

רומי, זהר, בתאל, תהל, יועז, אורי, רואי

בית הספר מתתיהו

בית ספר ממלכתי דתי

הוקם בשנת 1958

טווח כיתות בית סיפרנו א'- ו'

מספר הכיתות 14

מספר התלמידים: 280

צוות בית הספר: יוסי, שרה, מרגלית, יעל, מורן, שירן, רחל, וורקנש, טליה, מזל, אביגייל, נעמי, שרה, פריאל, דוד, דוד, יעקב, אלינור.

המקצועות הנלמדים בכיתה: ספרות ,אנגלית, תורה, מדעים ,הלכה, נביא, מחשבים, חשבון, עיברת, מוזיקה, ספורט.


מספר המורים:45

מקומות שאנו אוהבים: כיתת מדעים כיתת חשבון פינת חי הציפוריה.

מיקום בית הספר במפת היישוב: בגיזו.

בית ספר מתתיהו קליפ אווירה