ירושלים

איתי ויסברוד חקר דתות

הדתות

בירושלים יש 3 דתות הנצרות היהדות והאיסלם אני חקרתי את זה לעומק
ירושלים של זהב- שולי נתן [HQ]

מה שמייצג את היהדות בירושלים

סיכום

לסיכום חשוב לבקר בירושלים ומומלץ לבקר כדי להבין את ההיסטוריה