משפחה שולטת

מגישות: ספיר ונועה

דמויות הסידרה

1. מיכל

2. שיר

3. שלומציון

4. ידידיה

5. ישי

6. מיכאל

7. אבשלום

Big image