קורס העצמת רכזים

רכזת הקורס צפי תנעמי

תמונות משפחתיות

נושא השיעור: כלים מתוקשבים

Big image

כלי ראשון smore