inzicht

Lotte Boele A14DG2

wat is inzichtelijk leren

Bij inzichtelijk leren in het dier in staat om een nieuw probleem op te lossen( met eerder opgedane kennis). hoe hoger de intelligentie van het dier is, hoe meer inzicht handelingen hij kan uitvoeren. het gedrag van het dier is in het verleden niet aangeleerd.


voordelen:

de voordelen van inzichtelijk leren is dat het dier zal de oplossing die hij heeft gevonden vaker gaat gebruiken in nieuwe situaties. hij zal niet zo snel de oplossing vergeten.

experiment van Wolfgang Köhler

het experiment van de Duitse psycholoog ging als volgt:


de aap zit in zijn kooi en ziet dat er boven in de kooi een tros bananen hangt. hij probeert er naar te grijpen door ernaar te springen. het lukt het uit eindelijk niet en na een periode van frustratie pakt de aap de kisten en begint dingen te maken om de bananen te kunnen pakken. uiteindelijk zal gebruiken om naar de bananen te grijpen, de aap heeft dus inzicht gekregen. de inzicht die de aap heeft gekregen is plotseling gekomen.

Insight learning: Chimpanzee Problem Solving

kenmerken inzichtelijk leren

Eerste kenmerk van inzichtelijk leren: dat het inzicht er opeens in zijn geheel verworven wordt, dit betekent dat het idee opeens ontstaat. Bijvoorbeeld: een aap heeft geleerd hoe hij de banaan die heel hoog hang kan pakken, dit soort leren doet hij niet door het te herhalen.


tweede kenmerk van inzichtelijk leren: het inzicht dat tot stand komt door een herstructurering van de elementen van een probleemsituatie. bijvoorbeeld: belangrijke elementen worden details, en dingen die eerst onbelangrijk leken, gaan de dieren opeens meer waarde aan hechten, zoals de dozen die daar stonden.


derde kenmerk van inzichtelijk leren: het dier heeft een oplossing voor het probleem gevonden, hij vergeet deze oplossing niet zo snel. bovendien is het ook bruikbaar in andere situaties, dit wordt ook wel leertransfer genoemd.

5 vragen

Vragen:

  1. wat is inzichtelijk leren?
  2. wat zijn de voordelen van inzichtelijk leren?
  3. wie heeft inzichtelijk leren ontdekt?
  4. met welke diersoort heeft hij de experimenten op getest?
  5. noem een oplossing van een diersoort bij inzichtelijk leren?