Vernissage

de opening van de tentoonstelling V6

Vernissage

Thursday, May 26th, 7:30pm

Domineeslaantje

Breukelen, UT

In de Danne ateliers

Agenda

Ontvangst vanaf 19:00 uur;

Opening om 19:30 uur;

Sluiting om 20:30

wat is er te zien

Alle VWO6 leerlingen van Broklede met Tekenen hebben ongeveer een half jaar lang gewerkt aan hun eindexamenwerk. Dat hebben ze gedaan aan de hand van een eigen gekozen opdracht binnen het examenthema "engagement". Al dat werk is opgesteld in de ruimte die de Danne Ateliers Broklede ter beschikking hebben gesteld. Je zult films, foto's, schilderijen, drie dimensionaal werk, installaties en tekeningen te zien krijgen. In het hedendaagse interdisciplinaire veld hoort dat allemaal bij 'Tekenen'. Het is een bijzondere tentoonstelling geworden, met zeer gevarieerd werk waar de leerlingen terecht trots op zijn: Komt allen!
Big image

Wat is dat, een vernissage?

Volgens wikipedia: Een vernissage is de feestelijke opening van een kunsttentoonstelling, doorgaans in aanwezigheid van de kunstenaar(s).[...] De vernissage is, naast de officiële opening van een tentoonstelling, vaak ook een sociale gebeurtenis waar bezoekers naartoe gaan om gezien te worden en om in informele sfeer met de kunstenaar te praten over diens werk. Ook critici en pers kunnen hierbij worden uitgenodigd.

Volgens ons: een feestelijke afsluiting van het beeldende vak op VWO, met hapjes en drankjes. Afscheid van de Tekenengroep en het moment om te laten zien aan vrienden, familie en bekenden waar je zo hard aan hebt gewerkt!