עבודת חקר בגאוגרפיה

אילנה הבי ורוני שעשה

שאלת החקר

כיצד משפיע השלטון המקומי ברמת גן על מעמד האישה בתחום העיסקי באזור מרום נווה?

השערות

בעלות העסקים ברמת גן לא מזהות את השפעת העיר על מעמדן ולא רואות בפעולות העיר כזרז המקדם את מעמדן כנשים עצמאיות בעלות עסקים פרטיים.

המרחב הנחקר

החקר

מסקנות

1. הבחירה של הנשים בעיר רמת גן להקמת עסק עצמאי אינה נובעת מתפיסתה ומדיניותה של העיר לקידום מעמד האישה.

2. רוב נשות העסקים במרום נווה אינן מודעות לתפיסת העיר ומדיניותה בנוגע לקידום מעמד האישה.

3. נשות העסקים במרום נווה אינן חשות בהשפעת העיר על מעמדן ואינן מודעות ומתוודעות לעזרה לקידום עסקיהן בעיר בשל היותן נשים

שיטת המחקר וכלי המחקר

בעבודתנו נשלב מס' שיטות מחקר:

בפרקים המתייחסים לרקע- נבדוק באופן לא אמפירי באמצעות אתרים ומידע באינטרנט ובעירייה מידע לפרקי המבוא.

בפרק המתייחס לשאלת החקר- השפעת השלטון- נשתמש במחקר כמותי- סקר הבודק את תמונת המצב באזור המסחר במרום נווה ובמחקר איכותני- שאלונים וראיונות עם אנשי מפתח.

המחקר יערך בשני מישורים

1) ראיון עם בעלי תפקידים בעירייה ובאזור המסחר מרום נווה

2) סקר+שאלון לבעלי עסקים באזור המסחר במרום נווה

מענה לשאלת החקר

השלטון המקומי ברמת גן אינו משפיע על מעמד האישה בתחום העיסקי באזור מרום נווה.

סיכום

לאחר התלבטויות רבות, החלטנו לשלב בין ההבטים הגאגורפיה האנושית לתעסוקתית ולבדוק

כיצד משפיע השלטון המקומי ברמת גן על מעמד האישה בתחום העיסקי באזור מרום נווה?

שאלתנו היתה מורכבת משני צירים. האחד: מהן פעולותיה של העיר במטרה להשפיע על מעמד האישה בתחום העיסקי והציר השני האם נשות העסקים בעיר הושפעו מעשייה זו.

שיערנו, שבעיר ששמה לעצמה מטרה לקדם את מעמד האישה, שהגדירה תקן לתפקיד יועצת ראש העיר למעמד האישה יהיו בה יוזמות רבות ופעילויות רבות לקידום האישה, וכן תהיה השפעה על רבה על בחירתן של נשים לפתח עסקים עצמאיים באזור מרום נווה. מה גם, שלהשערתנו היה חיזוק שכן העיר רמת גן מקדמת את פיתוחן של אזורי מסחר ותעסוקה ומכאן שהיא תהיה מכוונת גם לקידומן של הנשים

כשהתחלנו לבדוק מה מידת נכונותיהן של השערותינו, מצאנו שהעיר עורכות פעילויות מגוונות לקידום מעמד הנשים, פעילויות כגון: סדנאות לפיתוח מקצועי, סדנאות לפיתוח אישי, בתים פתוחים ועוד, אך ציפינו למצוא שהעיר גם מעודדת בעלות עסקים ע"י מתן תמריצים, הלוואות, קבוצות תמיכה וכד', אך זה לא ניכר.

יתרה מזאת, 90% מבעלות העסקים שהיו מוכנות לענות על השאלה, ציינו שלא חשו במכוונות העיר אליהן. הן ציינו שלא זכו לתמריצים כאלה או אחרים. מס' דומה של בעלות עסקים ציינו שלא ידעו ולא היו שותפות לסדנאות לליווי עיסקי כ- 3% ציינו שידעו על הסדנאות , אך לא השתתפו ו-כ-2% ציינו שהשתתפו בסדנאות.

מכאן, אנו מסיקות שהשפעת העיר על הנשים הינה מצומצמת ביותר עד כדי לא משמעותית כלל. בכדי שהעיר תוכל להשפיע על נשות העסקים שבה, חשוב שתבנה תוכנית אסטרטגית המתייחסת להיבטים הכלכליים : בין אם זה במתן עזרה ובין אם זה במתן כלים מתאימים. כמו-כן, חשוב שתפתח קבוצת תמיכה ונשות העסקים יהיו מאוגדות תחת מסגרת כלשהי.

בדרך זו, לדעתנו העיר תתן מענה לצרכיהן של הנשים ותקדמן וכן תהיה אבן שואבת לנשים שתרצנה להקים עסקים עצמאיים.