המקבילית

שגיא נועם נועה שניר ואופק

למקבילית יש שתי זוגות מקבילות אחת לשניה

ושתי צלעות שוות אחת לשניה

מאיזה משפחה היא?

היא ממשפחת מרובעים

הנא תמונות של מקבילית

כול הזויות שוות,אלכוסנים חוצים זה את זה

כמו התמונה

לסיכום

למקבילית יש תכונות שונות מי-מצולעים אחרים