SIT, STOMP, POP ZA PRIZE

Laikyn, Jass, Jess, Shafik & Sienna

Big image

Prize A (YELLOW) = A free go 3 balloons = 50c


Prize B (GREEN) = Stationary 4 balloons = 80c


Prize C (BLUE) = A lolly pop 5 balloons = $1.00