עשרת הדיברות

מגישות: יעל סער ונועה נדיב. כיתה: ח' 1

ענן מילים

Big image

משה בראי האומנות - שכבות מידע

עשרת הדיברות כולל הסברים - לינואיט

מבט ממוקד על דיבר - מצגת שיתופית

Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
עשרת הדברות - Ten Commandments