ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

בדרכים נזהרת, בחיים נשארת

זכות נתת, חיים היצלת

שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב...

כניסה לאתר

יוצאים לדרך בטוחה עם דוקטור X - חצייה בטוחה
Big image