NOM DEL COMPOSITOR

Nom i cognom de l'alumne

1. Contextualització (Estil al que pertany el compositor)

Situa el compositor que t'ha tocat dins la història del Jazz i explica breument les característiques del periode al que pertany.

2. Biografia

Escriu, en primera persona, com si fóssis el propi compositor o compositora, la vida d'aquest music.

Ex: vaig néixer....

3. Galeria de fotografies amb peu de foto (explica què veiem a la fotografia)

4. Vídeo d'una actuació. Comentada

1. Quina cançó interpreta i de quin any és.

2. Qui és el compositor (pot ser que no sigui seva)

3. Timbre: Quins instruments o veus hi ha

4. Tempo: lent - mig- ràpid? amb canvis de velocitat o es manté igual tota la peça?

5. Intensitat: suau o forta? hi ha canvis de intensitat?

6. Caràcter de la peça: divertit, trist, seriós, alegre, melancòlic...

7. Comentari personal

5. Conclusió del treball

1. Tres característiques que t'hagin sorprès d'aquest compositor

2. Dues coses que recordaràs

3. El que més t'ha agradat.