La mesquita del soldà Hassan

Art islàmic

La mesquita i madrassa

La mesquita i madrassa, és un dels principals monuments islàmics d'època mameluc de la ciutat del Caire. Al Caire, la mesquita i madrassa del sultà Hassan és considerada la peça més fina d'arquitectura d'una època d'esplendor arquitectònic.

La construcció de la madrassa va començar el 1356 i es va inaugurar el 1361.

Es tracta d'un edifici de grans dimensions, centrat per un pati envoltat de quatre iwans el de l'alquibla molt més ampli. Té un gran portal d'entrada de 38 m d'alçada i una sèrie de construccions auxiliars pròpies d'una madrassa, també sales per als administradors del lloc, i fins i tot unsabil. La zona del pati i mesquita està separada de la resta, per la doble funció que tenia: la de madrassa i la de mesquita del divendres.

La mesquita i madrassa del Sultà Hassan va ser construïda amb enormes blocs de pedra. A causa de la seva gran altura, aquesta mesquita aviat es va convertir en un símbol de la culminació de tot el poder arquitectònic desenvolupat durant un segle de domini mameluc.
Big image