סטטוס מחשמל

האם עוצמת החשמל הסטטי משפיע על משיכת הפלפל?

תיאור התופעה

לוקחים צלחת אם מלח ופלפל ובלון את משפשפים אותו בשער ואז נוצר חשמל סטטי מקרבים את הבלון לצלחת ואז הפלפל נמשך לבלון

רקע מדעי

מהו חשמל סטטי? חשמל סטטי נוצר משפשוף של שני דברים שגורמים לאלקטרונים לעבור מחומר אחד ולעבור לחומר השני. כך נוצר מטען חשמלי בשני הדברים חומר אחד שהתווספו לו אלקטרונים שליליים מקבל מטען שלילי, והחומר השני, שאלקטרונים נגרעו ממנו נטען במטען חיובי.מטענים חשמליים מנוגדים מינוס ופלוס מושכים זה את זה, ומטענים חשמליים זהים מינוס ומינוס או פלוס ופלוס דוחים זה את זה.

מדוע פלפל נמשך לבלון?

זה נובע מתופעת הקיטוב החשמלי: כשמקרבים בלון גומי טעון בחשמל סטטי אל חומר אחר, החומר האחר עובר

דרך קיטוב חשמלי אם הבלון טעון במטען שלילי, האלקטרונים בכל חומר שהבלון יתקרב אליו יידחו מעט לכיוון ההפוך. בעקבות זאת החומר יקטב, כך שחלק ממנו, שיש בו עודף יחסי באלקטרונים, יהיה רחוק מהבלון, והחלק שיש בו חוסר יחסי של אלקטרונים יהיה קרוב לבלון ומטענו יהיה חיובי בגלל המחסור באלקטרונים.

התוצאה היא שכוח משיכה חשמלי יופעל בין הבלון לבין החומר שהבלון התקרב אליו (כלומר בין המטען של הבלון לבין הקוטב החשמלי המנוגד למטענו – שנמצא קרוב אליו בתוך החומר). לכן הגרגרים של המלח והפלפל נמשכים לבלון. התוצאה היא שכוח משיכה חשמלי יופעל בין הבלון לבין החומר שהבלון התקרב אליו (כלומר בין המטען של הבלון לבין הקוטב החשמלי המנוגד למטענו – שנמצא קרוב אליו בתוך החומר(. כוח המשיכה החשמלי תלוי במרחק ומתחזק ככל שהמרחק קטן יותר, ולכן המשיכה בין המינוסים שבבלון לפלוסים שבגרגרים גוברת על הדחייה שמפעילים המינוסים הרחוקים בגרגירים.

למה המלח לא נמשך והפלפל כן?

בתופעה זו מעורב עוד כוח, והוא כוח המשיכה.

בגלל שלמלח יש מסה ומשקל יותר גבוה מהפלפל אז המלח לא נמשך והפלפל כן. כוח המשיכה המופעל עליהם קטן יותר, והם קלים יותר, ולכן הם יימשכו ראשונים כלפי מעלה לעבר הבלון.

עבודת חקר במדעים