האוקיינוסים והיבשות

אסביר מהם אוקיינוסים ויבשות ואוסיף תמונות

אוקיינוסים

אוקיינוס הוא שטח גדול של מים הנמצא צמוד ליבשות.

בכדור הארץ יש חמש יבשות: האוקיינוס ההודי, האוקיינוס האטלנטי, האוקיינוס השקט, אוקיינוס הקרח הדרומי ואוקיינוס הקרח הצפוני.

במפת כדור הארץ השטוחה נוהגים לפצל את האוקיינוס השקט לשניים אך הוא אוקיינוס אחד מחובר.

האוקיינוסים הם כשני שליש מכדה"א.

יבשות

יבשת זה כל אחת משבע היבשות: אסיה, אפריקה, אמריקה, אנטארקטיקה, אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית ואוסטרליה.

במפת העולם השטוחה אפשר לחשוב שאמריקה ואסיה רחוקות אך זה בגלל שחוצים את המפה לשניים בכדה"א הן קרובות.