עיתונות כתובה

יהל ודניאל

היתרונות בעיתונות הכתובה הם:

1. העיתונות הכתובה הוכיחה את עצמה במשך שנים ויש בה אמינות יותר גדולה.

2. העיתונות הכתובה פתוחה לאנשים אשר לא משתמשים בטכנולוגיה.

3.