חנוכה

עבודה קבוצתית חגים ומועדים (חג)

קצת על חנוכה...

חג החנוכה הוא חג יהודי הנחגג במשך שמונה ימים. ימים אלה הם ימי הודאה, שאותם תיקנו חכמי ישראל בזמן בית המקדש השני, לזכר ניצחונם של החשמונאים במרד נגד היוונים, חנוכתו מחדש של בית המקדש ונס פך השמן. החג מצוין באמירת בלל והודאה וכן בהדלקת נרות חנוכה, בשמונת הימים מכ"ב בכסלו עד ב' בטבת או ג' בטבת. חנוכה נחשב כמצווה דרבנן.


מקור שמו של חג החנוכה הינו - בשמם של ימי החנוכה הוא כנראה בחנוכה מלשון חנוכת המזבח, שנערכה לאחר כיבושו וטיהורו של בית המקדש על ידי המכבים, שלזכרה ובתאריך בו התרחשה נחגג החג. היו שדרשו את שם החג כראשי תיבות - ח' נרות והלכה כבית הלל. (הלכה כבית הלל שבכל יום מוסיפים נר, ולא פוחתים, כשיטת בית שמאי).


שמות נוספים לחג החנוכה...

שם נוסף לימים הללו, מקובל פחות, הוא "חג האוּרים", שאותו תיעד לראשונה ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו. לחג שמות נוספים: "חג הגבורה" - לזכר גבורת המכבים, "חג הניסים" - לזכר נס פח השמן , "חג המכבים" - לזכות ניצחון המכבים, "חג האור" - למשמעות האור.

מנהגי החג...

שמות נוספים לחג החנוכה...

מקור שמם של ימי החנוכה הוא כנראה מלשון חנוכת המזבח או חנוכת המקדש, שנערכה לאחר כיבושו וטיהורו של בית המקדש על ידי המכבים בשנת ג'תקצ"ו שלזכרה בתאריך זה נחגג החג, כפי שמתואר בספר מכבים א, בדומה לחנוכת המשכן ולחנוכת מקדש שלמה‏, ובהתאמה לחנוכת בית המקדש השני (יום ייסוד היכל ה') שהייתה בתאריך דומה‏. הייתה זו גם האפשרות המחודשת להשלים את חגיגת חג הסוכות ושמיני העצרת בבית המקדש, חגיגות הנמשכות שמונה ימים בדומה ל"שבעת ימי המילואים" בטרם חנוכת המשכן‏.

תעודת זהות לחג:


א. חג חנוכה נמצא בקטגוריית מועדים המציינים היסטוריה אירוע מסוים במישור הלאומי.


ב. (ליאן)

שם החג: חנוכה


אנחנו מציינים את חג החנוכה לזכר הניצחון על האויבים ולזכר חנוכת המזבח.


המנהגים שנוהגים בחג זה הם: מתן "דמי חנוכה" לילדים,אכילת לביבות וסופגניות: מאכלים אלה מטוגנים בשמן רב, ויש בהם כדי להזכיר את נס פך השמן.


מציינים את החג הזה בביתנו בכך שאנו מדליקים חנוכייה בערב ומברכים ,אנו שרים שירי חנוכה, ואנו עורכים סעודה עם כל המשפחה ואמא שלי מכינה סופגניות ולביבות לסעודה.


התשובה הנכונה היא: חג החנוכה הוא אירוע היסטורי מסוים.


חג החנוכה מרכיב בזהותי את הקרבה לעם שלי בזכות הסיפור ההיסטורי שמאחורי החג ואת האמונה שלי באלוקים.


ג. (רומי)

שם החג: חנוכה


אנו מציינים את היום הזה משום שהמכבים נצחו וכד השמן הספיק למשך שמונה ימים.


המנהגים שאנו נוהגים בחג זה הם: מדליקים נרות בחנוכייה,אוכלים לביבות וסופגניות, עורכים סעודה...


אנו מציינים יום זה משום שאנו רוצים לזכור את העבר שלנו ושל בני עמנו ולהפיק גם לקחים מזה לעתיד.


בביתי נוהגים להדליק חנוכיה לאכול סופגניות ולביבות ולהזכיר את הסיפור כל פעם מחדש.


חנוכה נועד לציין אירוע היסטורי מסוים.


חג החנוכה מרכיב את זהותי בכך שכולם מדליקים ביחד את החנוכייה והשירים שכל המשפחה שרים ביחד ושזה מקרב אותי לעם שלי.


(שובל)

שם החג: חנוכה


אנחנו מציינים את חג לזכר ניצחון המכבים ולחגוג את נס פך השמן.


המנהגים הנוהגים במועד זה הם:

הדלקת נרות חנוכה- בכל אחד משמונת ערבי החג מדליקים נר נוסף בחנוכייה, החל מנר אחד בערב הראשון ועד שמונה נרות בערב האחרון. את הדלקת הנרות מלוות ברכות ושירי החג. הדלקת הנרות מפרסמת את נס חנוכה, לכן לפי המנהג יש להציב את החנוכייה על אדן החלון כך שתראה כלפי חוץ. הנר הגבוה ביותר בחנוכייה נקרא שמש. אותו מדליקים בכל ערב, ובעזרתו מדליקים את שאר הנרות.

משחק בסביבונים- על הסביבון שהוא אחד מסמלי החג המובהקים מופיעות בישראל האותיות נגה"פ: "נס גדול היה פה".

אכילת לביבות וסופגניות


מאכלי החג הם סופגניות ולביבות, שמטוגנות בשמן רב ולכן מזכירות את נס פך השמן.

מתן דמי חנוכה לילדים


מטרתו של מנהג מתן דמי חנוכה היא חינוכית ביסודה: כך נהגו ההורים לחנך את ילדיהם להעניק מעשר (10%) מכספם למטרות צדקה ולעזרה לנזקקים. יש הסוברים כי מנהג זה התפתח בגלל קרבת הזמנים בין חנוכה לחג המולד הנוצרי, ומתוך ניסיון לאמץ את המנהג הנוצרי להעניק מתנות לילדים בחג.

תפילות


בכל אחד מימי החנוכה קוראים בבית הכנסת "הלל", כמו בראש חודש ובשלושת הרגלים, במטרה להודות לאל ולשבח אותו. בנוסף, בכל אחת מתפילות העמידה ובכל עת שאומרים את ברכת המזון מוסיפים את תפילת "על הניסים".

איסור הספד ותענית


בכל ימי חג החנוכה אסורים מנהגי אבלות.


כן מציינים את חג החנוכה בביתי בכך שאנחנו מדליקים חנוכייה מברכים ושרים אני ואמא שלי מכינות סופגניות ולביבות וכולם אוכלים ביחד...


התשובה הנכונה היא- חנוכה נועד לציין אירוע היסטורי מסוים.


חנוכה מרכיב חלק בזהותי באחדות של העם שכולם מדליקים חנוכייה והאורות מפיצים מהחלונות (שמעתי סיפור על איש כאשר היה ילד עבר לגור בחול הוא קנאה טיפה באורות של הקריסמס והקישוטים אבל פתאום היתה הפסקת חשמל .. האורות נכבו .. ואז הוא ראה הרבה בתים שמהחלונות שלהם מפיץ אור של נרות החנוכייה הוא התגאה מאוד שמח והרגיש את השייכות לעם והאחדות) אני ממש אהבתי את הסיפור הזה והוא מרכיב חלק בזהותי. כאשר אני שומעת חג חנוכה אני נזכרת בסיפור.


ד. חג החנוכה חל ב -כ"ה בכסלו -ב' בטבת

חג זה נקבע לזכר ניצחון המכבים על היוונים המכבים טיהרו את בית המקדש בירושלים וחנכו אותו כדי שיהיה אפשר לשוב ולעבוד בו את האלוהים. בחג זה מוזכר גם נס פך השמן.

חנוכה הסרטון של הסיפור ששמעתי על האיש כאשר היה ילד בחנוכה....

חנוכה המאכזב שלי בניו יורק-סרטון מחזק לחנוכה!!

חנוכה מאירים את החושך

חנוכה מאירים את החושך