עבודה במורשת-פורים

מגישות-דוסיה פרשין,זוהר פרץ ואריאל אבוהב

1.שתי מנהגי פורים

להתחפש- פורים הוא חג של שמחה והמנהג להתחפש בו מוסיף את השמחה. המקור של המנהג הוא ממגילת אסתר- והוא מסביר את רעיון הגורל בסיפור המגילה, המן תכנן להרוג את כל היהודים בחודש אדר, אבל במקום זה המן נתלה על העץ.

אכילת אוזניי המן-אוזן המן הוא מאפה העשוי מבצק מתוק וממולא בפרג,שוקולד או במילוי אחר. הוא נפוץ במיוחד בקרב יהודים עקב המנהג לאוכלו בחג הפורים ולצרף אותו למשלוחי מנות לרגל החג, על שמו של המן הרשע

2.שתי מצוות פורים

משלוח מנות -היא אחת מן המצוות הנוהגות בפורים.על פי מצווה זו, על כל אדם לשלוח בפורים לחברו מנות מזון, לפחות שתי מנות, לאדם אחד לפחות.

קריאת מגילת אסתר-מבין ארבע מצוות החג, זו המצווה היחידה שאינה מפורשת במגילה. חז״ל פירשו את הפסוק "והימים האלה נזכרים ונעשים" (אסתר ט,כח) כמצווה לקרוא את המגילה, בדומה לפסוקים אחרים שעוסקים בזכירה.‏

3. תיאור הדמות חיצוני, מעשים ותכונות

המן

חיצוניות-על פי מגילת אסתר, המן היה הבכיר בשרי אחשוורוש מלך פרס. הוא ואשתו זרש חיו בשושן בירת ממלכת פרס ומדי.

מעשיו- היו רעים המן הרשע הטיל פור על היהודים ויצא שבחודש אדר הוא יהרוג את כול היהודים אך בסוף נתלה על ראש העץ.

תכונותיו-המן הרשע מרושע אשר שלט על כול היהודים.

4. "עד לא ידע" מניין הגיע השם? כתבו על משמעות המושג והתפתחותו עד ימנו...

עד לא ידע הגיעה ממגילת אסתר משמעותו הוא המלך אחשורוש הכין משתה בו כולם שתו עד שהשתכרו עד שלא ידע להבדיל בין אויב לחבר

התפתחותו-במגילה השתכרו עד שלא ידעו מי זה אויב או חבר אך בימנו אנחנו מתחפשים כדי לא לדעת מי אויבינו ומי חברנו

מחרוזת שירי פורים עוזי חיטמן חני נחמיאס