Fitness ( Origo & Insertie )

M. Gluteus maximus " M. Tibialis anterior & Deltoideus

Maninho & Chris

"Musculus gluteus maximus"De musculus gluteus maximus of grote bilspier is de grootste van de drie bilspieren en bepaalt een groot deel van de vorm van de billen .

De musculus glutaeus maximus beweegt het bovenbeen achterwaarts en stabiliseert de onderrug.  • Functie: retroflexie en exorotatie van het boven-

been. De bovenste vezels geven daarnaast abductie.


  • Origo: ontspringt van het achterste deel van de

facies glutea van het os ilium, van de fascia thora-

columbalis, van de facies dorsalis van het os sa-

crum en van het os coccygis en het lig. sacrotube-

rale.


  • Insertie: insereert in de tractus iliotibialis (cra-

niale vezels) en aan de tuberositas glutea (caudale

vezels).


M. tibialis anterior


De musculus tibialis anterior,[musculus hippicus of voorste scheenbeenspier hoort tot de ventrale (aan de voorzijde van het lichaam gelegen) spieren van het onderbeen. Het is een lange spier.  • Functie - Dorsaalflexie voet: optrekken (strekken) van de voet.
  • Supinatie: de buitenkant van de voet naar omlaag bewegen


C.q. de binnenkant naar boven draaien.

Inversie van het onderste spronggewricht.


  • Origo: Distaal van de laterale tibiacondyl en membrana interossea.
  • Insertie: Aan de mediale zijde van de voet op basis van metatarsale I

en os cuneiforme I.  • M. Deltoideus


(Deltaspier)


Functie Voorste vezels:

Anteflexie arm: de arm naar voren bewegen.

Endorotatie: de arm naar binnen draaien in het schoudergewicht.

Abductie arm: de arm van het lichaam af bewegen in zijwaartse richting.

Achterste vezels:

Retroflexie arm: de arm naar achteren bewegen.

Exorotatie: de arm naar buiten draaien in het schoudergewicht.

Abductie arm: de arm van het lichaam af bewegen in zijwaartse richting.

Alle vezels:

Abductie tot 90°: de arm tot 90° van het lichaam af bewegen in zijwaartse richting.


  • Origo Pars clavicularis: Extremitas acromialis van de clavicula.


Pars acrominalis: Het acromion.

Pars spinata: De spina scapulae.


  • Insertie: Tuberositas deltoidea humeri.