עשרת הדברות

שם התלמיד:יונתן איליאייב כיתה:ח'5

ענן מילים

Big image
בעבודה זו:

יצרנו ענן מילים בקשר לעשרת הדברות.

משה בראי האומנות שכבות מידע

בעבודה זו:

הצגנו את משה רבנו בראי האומנות ואת פרטי יצירותיו .

עשרת הדברות כולל הסברים ליאוניט

בעבודה זו:

עברנו על כל דיבר בנפרד ופירטנו על הדיבר ועל משמעותו בצירוף תמונות .

בעבודה זו:

התמקדנו בדיבר מסוים ופירטנו על הדיבר ,על משמעותו ומדוע בחרנו דווקא בדיבר זה .

בנוסף בחרנו דיבר משלנו שלדעתנו היה ראוי להיכנס לעשרת הדיברות והסברנו עליו ,מדוע בחרנו דווקא בו שראוי ומה משמעותו בצירוף אמצעים אומנותיים.