Haberleri Basliyor

En Son Haber - Haberlerİnternet kullanımın yaygınlaşması ve basılı medyanın eski popülaritesinin yitirilmesinin ardından haber siteleri ön plana çıkmış ve internetten haber okumak isteyenlerin kaliteli haber siteleri arayışı başlamıştır. Bu yazımızda kaliteli haber siteleri konusunu ele alarak küçük bir rehber hazırladık.


Haber kavramı göreceli bir kavram olup kişiden kişiye değişebilmektedir fakat özellikle haberlerkonusunda faaliyet gösteren bir sitenin sahip olması gereken bazı genel-geçer özellikler mevcuttur. Çünkü haberler kişinin dünya görüşü ve olaylara nasıl baktığını değiştiren metinler olup yanlış veya hatalı bir haber kişilerin tüm değer yargılarının değişmesine ya da manevi dünyasının zedelenmesine neden olabilmektedir. Bu bakımdan bir haber sitesi,

Tarafsız olmalıdır

Bir haber sitesinin taraflı ya da tarafsız olması gerektiği konusu da tartışılabilir fakat genel kabul bir haber sitesinin tarafsız olması gerektiği yönündedir.


Haber denilen metinler, yalnızca ve yalnızca olanı aktarmak durumundadır. Olan bir şeyi haberi yazan tarafından kendi kişisel düşüncesine göre yorumlanması, haber okuyucusunun etki altında kalmasına mahal vermemelidir. Haber sadece ve sadece olayı ve oluşu anlatmalı, okuyucu da onu kendi iç dünyasındaki siyasi, ideolojik ve fikri düşünce sistemine göre yorumlamalıdır. Gazetecilik tarihi boyunca, insanlar içerisine ilgili gazetenin yorumu katılmış haber metinleriyle yönlendirilmiş ve çoğu zaman bu toplum içinde onulmaz yaralar açmıştır. Tarih, tarafsız olmayan medya dolayısıyla meydana gelen kaoslarla doludur.
Bu itibarla, kaliteli haber sitesi olarak kabul edilecek bir sitenin taşıması gereken ilk nitelik, tarafsızlıktır.


Güvenilir ve özenli olmalıdır


Kaliteli haber siteleri nin sahip olması gereken ikinci özellik güvenilirlik ve özendir. Güvenilirlikten kasıt, haberin tam olarak doğru ve kaynağı belirli olması gerektiğidir. Güveniliir bir haber sitesi o site ziyaretçileri tarafından tavsiye edilebilmelidir. Özenli olmaktan kasıt ise, haber metni ve fotoğraflarının özenli, Türkçe dil kurallarına uygun ve doyurucu bir şekilde hazırlanması gerektiğidir. Örneğin başlığı farklı, içeriği farklı en son haber sunan siteler ne güvenilir, ne de özenli sitelerdir.

Güncel olmalıdır

Güncel kelime kökeni olarak “gün” kelimesinden gelmektedir, o ana uygunluğu ifade eder. Yalnız günümüz dünyasında bu kavram öylesine değişmiştir ki, güncel kelimesinden anlaşılması gereken “ansal” gibi bir kelime olmalıdır. Çünkü dünyanın her yerinde her an yeni bir olay olmakta ve bu belki de tüm dünyanın seyrini değiştirebilmektedir.

Sitenin kullanımı kolay ve hızlı olmalıdır

Hız ve kolaylık, modern dünyanın en önemli unsurudur. Dolayısıyla kaliteli haber sitesi, hızlı olmalı, sayfaları çabucak açılmalı ve ziyaretçinin bir sayfadan diğer sayfaya geçişi için rahat bir kullanım kolaylığı sunmalıdır.

Yazımızın son bölümünde yukarıda saydığımız tüm kriterlere haiz bir haber sitesi önermek istiyoruz. Bu haliyle Haberler Başlıyor kaliteli haber siteleri arasında bizim nezdimizde bir adım öne çıkmıştır.