גוף האדם

מערכת השל והשרירים

האם גוף האדם יכול לתפקד בצורה תקינה ללא המערכת השלד והשרירים?

גוף האדם לא יכול לתפקד בצורה תקינה ללא מערכת השלד והשרירים. מכוון שלד עוזר לנו בכך הגנה על האברים הפנימיים.

שרירים עוזרים לעשות פעולות למשל ללכת לשחק לרקוד לקפוץ ועוד...............

החיים-העצמות והשלד-חלק 1
Muscles of the Upper Arm - Anatomy Tutorial