Học tiếng Anh như người Do Thái?

Chia sẻ bởi Nguyễn Anh Đức - học viên ĐH Havard

Tìm lại tình yêu với tiếng Anh

Chia sẻ bí quyết Học tiếng Anh theo cách của người Do Thái

Sunday, Aug. 10th, 6pm

100 Hoàng Đạo Thúy

Hanoi

+ Phương pháp nhớ 100 - 200 từ vựng mỗi ngày của người Do Thái

+ Thổi bùng ngọn lửa đam mê tiếng Anh trong bạn

+ Dẫn dắt bởi CEO Nguyễn Anh Đức - học viên khoa lãnh đạo Cao Cấp Đại học Havard