WTO

- World Trade Organization

Hvem er vi?

World Trade Organisation er en international organisation der arbejder for at hjælpe producenter, eksportører og importører verden over med at udføre deres respektive hverv.

Her forsøger medlemslandendes regeringer at håndtere de handelsmæssige problemer. De diskuterer b.la. told og udenrigshandel. Deres overordnede formål er at gøre handlen så flydende som muligt, da det er vigtigt for den økonomiske udvikling og trivsel. Det vil de gøre ved b.la. at informere enkelte personer, virksomheder og regeringer om handelsreglerne rundt om i verdenen, hvilket vil gøre det gennemskuelige og forudsigelige.

Det ligger i Geneve, Schweiz. Det blev oprettet i 1995 d. 1 januar. Der er i alt 159 medlemslande.

De er den eneste globale organisation der tager sig af handelsreglerne i andre lande.


WTO's overordnede funktioner:

- Administration af WTO's handelsaftaler.

- Håndtering af handelskonflikterne.

- Overvågning af nationale handelspolitikker.

- Teknisk assistance og træning for udviklingslandene.

- Samarbejde med andre internationale organisationer.

Generaldirektør

World Trade Organisation's generaldirektør hedder Roberto Azevedo. Han træffer det vigtigste beslutninger og har over 600 medarbejdere.

Hvad laver de?

De vil reducere toldafgifter og andre handelshindringer for at åbne markederne. Dette vil forbedre handelen imellem medlemslandene. De sørger også for overvågning af aftalerne og konflikterne mellem landene.

De sørger for at der er lige hvilkår for alle og bidrager til økonomisk vækst og udvikling.

Deres mål er b.la. at få så mange deltagere som muligt, da de mener at dette vil være en fordel for handelen.