מה קדם למה? הביצה או התרנגולת

פילוסופיה

הביצה והתרנגולת