Fréttabréf Naustaskóla

6. tbl. 14. árg. 1.september 2022

Kæra skólasamfélag


Það er ekki annað að sjá en að nýtt skólaár okkar í Naustaskóla fari ljómandi vel af stað og meira að segja veðrið leikur við okkur, og hefur því kennslan færst mikið út í náttúruna þessa fyrstu skóladaga. Í vetur höldum við í Naustaskóla áfram að þróa skólann okkar. Við munum leggja áherslu á Jákvæðan aga og höldum áfram að að þróa kennsluhættina þannig að við getum mætt mismunandi námsþörfum nemenda okkar sem best. Að auka læsi nemenda er verkefni sem skólinn vill vinna með foreldrum enda er það sameiginlegt hagsmunamál okkar allra að börnin okkar verði fljúgandi læs í breiðri merkingu þess orðs. Þarna er það eins og með svo margt annað, að æfingin skapar meistarann, og því mikilvægast af öllu að gefa lestrariðkun góðan tíma og mikla athygli, og að við fullorðna fólkið séum góðar fyrirmyndir í þeim efnum. Gott samstarf heimilis og skóla eykur vellíðan nemenda og er lykillinn að góðum árangri í námi.

Bryndís Björnsdóttir, skólastjóri

Hjól, hlaupahjól og hjálmar

Vinsældir vélknúinna hlaupahjóla hefur aukist og sjáum við það greinilega í skólanum. Það er mikilvægt að minna á hjálmaskylduna og að þessum farartækjum má ekki aka á akbraut. Á vef Samgöngustofu má finna upplýsingar um notkun rafmagnshlaupahjóla. Einnig hefur borið á því að hopp hjólin eru skilin eftir af nemendum við skólann en þetta eru farartæki sem eiga ekki að vera á skólalóðinni en aldurstakmark er 18 ára.


Við bendum á að á skólatíma má ekki hjóla á skólalóðinni.


Gott að hafa í huga:

# Hjálpum börnunum að velja öruggustu leiðina í skólann og kennum þeim að fara yfir götur, með og án ljósastýringar.

# Notum hjólreiðahjálm, bæði börn og fullorðnir.

# Tökum tillit til annarra vegfarenda, sérstaklega í nánd við skóla.

Lesferill - lesfimi - heimalestur

Naustaskóli leggur fyrir lesfimipróf frá Menntamálastofnun í öllum árgöngum þrisvar sinnum á hverju skólaári. Prófin eru hluti af Lesferli sem er ætlað að meta grunnþætti læsis: hljóðkerfisvitund, lesfimi, lesskilning, ritun, orðaforða og málskilning.

Fyrsta fyrirlögn er í september, önnur í janúar og þriðja í maí.

Heimalestur er gríðarlega mikilvægur en hann hjálpar nemendum við að auka færni í lestri og lesskilning.

Símareglur Naustaskóla

  • Símar eru bannaðir í kennslustundum nema með leyfi kennara
  • Símar eru leyfðir fyrir skóla 07:45 -8:10.
  • Unglingastig má nota síma í frímínútum og í hádegishlé
  • Símar eru bannaðir í matsal skólans
  • Símar eru ekki leyfðir í rútuferðum (sundrútu)
  • Símar eiga að vera í skólatösku og slökkt á hljóði en ekki í vasa nemenda


Ef brot verður á þessum reglum hefur nemandi val um að rétta starfsmanni símann og fá hann í lok dags eða setja í töskuna. Ef nemandi hlýðir ekki verður hringt í foreldra og þeir beðnir um að sækja símann.

Hnetu og möndlubann!

Vegna ofnæmis meðal nemenda í skólanum verðum við að lýsa yfir hnetu- og möndlubanni í Naustaskóla. Við biðjum nemendur og foreldra um að aðstoða okkur með því að halda öllu heima sem inniheldur hnetur og möndlur.
Big picture

Hópefli í boði foreldrafélagsins

Við færum foreldrafélagi skólans bestu þakkir fyrir þeirra framlag á fyrstu dögum skólans. Við fengum leikkonurnar Maríu Pálsdóttur og Kolbrúnu Lilju Guðnadóttur í hópeflisvinnu með nemendur í 6. - 10.bekk. Almenn ánægja var með þessa vinnu. Starfsfólk skólans fór á hópeflisdag með þeim á starfsdögum nú í haust og munu kennarar halda áfram með hópeflisvinnu með nemendum sínum.

Útivistadagurinn 30 .ágúst

Útivistardagurinn fór fram í frábæru veðri og var mikil gleði með hann meðal nemenda og starfsfólks. Ýmsar göngu og hjólaleiðir voru í boði svo allir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi. Upp á Súlur labbaði vaskur hópur, aðrir fóru upp í Gamla, á Hamra , hjóluðu upp Glerárdal, löbbuðu um Krossanesborgir sem dæmi.

Á döfinni í september

8.september - Dagur læsis

16. september - Dagur íslenskrar náttúru

23. september Ólimpíuhlaup ÍSÍ

26.september - Evrópski tungumáladagurinn

30. september - starfsdagur ( Frístund opin eftir kl 13:00 fyrir þau börn sem eru skráð)

Big picture