Unicef

De wereld brandt maar de kinderen hebben 'm niet aangestoken

Over UNICEF

Het United Nations International Children's Emergency Fund is op 11 december 1946 opgericht door de algemene vergadering van de Verenigde Naties van New York om na de Tweede Wereldoorlog voedselpakketten en gezondheidszorg te bieden aan kinderen in de getroffen landen. Vanaf 1953 is Unicef een blijvend onderdeel van de VN-structuur.

Unicef is een stichting dat samenwerkt met overheden, lokale en internationale hulporganisaties en maatschappelijke organisaties om de leefomstandigheden van kinderen wereldwijd te verbeteren. Ze willen het leven van kinderen in arme landen verbeteren door op te komen voor de rechten van kinderen. Het hoofdkantoor van Unicef internationaal is gevestigd in New York. In zo'n 158 landen zijn de zogeheten Unicef veldkantoren gevestigd. Vanuit deze vestigingen worden de hulprogramma's gecoördineerd en uitgevoerd.

Unicef Nederland heeft een platte organisatiestructuur. De directie, die bestaat uit Jan bouke Wijbrandi (algemeen directeur) en Ingrid Visscher (operationeel directeur), leidt de organisatie en wordt daarbij ondersteund door een managementteam en staffunctionarissen. Unicef Nederland heeft ruim 90 betaalde medewerkers in dienst en 4.000 vrijwilligers.

Little children. Big dreams. | UNICEF

Wat wil UNICEF bereiken?

Unicef komt op voor de rechten van kinderen, ze willen ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft.

Ze helpen kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie.

Ze zorgen ervoor dat miljoenen kinderen in arme landen ook naar school kunnen gaan. Ook werkt Unicef hard aan de bestrijding van aidsepidemie.

Wat heeft UNICEF al bereikt?

UNICEF heeft veel bereikt in de 55 jaar dat zij al bestaan. De doel waarmee ze zijn gestart, kinderen die slachtoffer waren geworden van de Tweede Wereldoorlog er weer boven op te helpen, hebben zij zeker bereikt.

De Algemene Vergadering van de VN heeft in 1559 de 'Verklaring van de Rechten van het Kind' aanvaardt, die het recht van kinderen op gezondheidszorg, onderwijs en goede onderwijs benadrukt.

In 1965 heeft UNICEF de Nobelprijs ontvangen, vanwege het het bevorderen van de broederschap tussen volkeren.
De mijlpaal in hun geschiedenis is dat op 20 november 1989, na jarenlang onderhandelen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ‘De Conventie van de Rechten van het Kind’ werd aangenomen. Nu, meer dan 10 jaar later hebben de meeste landen de Conventie ondertekend. Dat houdt in dat ze de rechten van het kind in hun wetten opnemen. Nog nooit eerder hadden politieke leiders kinderen als een aparte groep gezien, waar ze speciale aandacht aan zouden besteden. Dit was dus erg belangrijk voor UNICEF.

Ze hebben dan ook hard gewerkt om dit te bereiken. Zonder UNICEF was de Conventie er nooit geweest.

Mede dankzij UNICEF..


  • is kindersterfte sinds 1990 bijna gehalveerd!
  • is 90% van alle kinderen ingeschreven op een school, in 1960 was dat 48%.
  • hebben twee miljard mensen sinds 1990 toegang gekregen tot schoondrinkwater
  • is moedersterfte in 20 jaar tijd afgenomen met 47%
  • is het aantal poliogevallen enorm gedaald. In 1988 waren er nog zo'n 350.000 gevallen, nu nog maar 250.
  • Is het aantal kinderen dat wordt ingeënt tegen de kinderziektes van 20% in 1980 naar 83%
Big image

Onze mening over UNICEF

UNICEF is een particuliere organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Daar hechten wij veel waarde aan, omdat wij vinden dat elk kind het recht heeft om zich te ontwikkelen. Elk kind heeft recht op school en een mooie toekomst, dat UNICEF dit uit liefdadigheid doet, vinden wij een zeer goeie doel. Kinderen vinden wij heel belangrijk, omdat dit ook onze toekomst bepaalt. Als er nu in arme landen bijna geen kinderen zijn die op school zitten doordat het land er geen geld voor heeft, bepaalt dit veel voor onze toekomst. Dat heeft een slecht gevolg voor de ontwikkeling van het land, dan zijn er bijvoorbeeld weinig mensen in de toekomst die kunnen werken of gespecialiseerd zijn in een bepaalt beroep. Daarom hebben wij ook deze organisatie gekozen, UNICEF heeft veel bereikt de afgelopen jaren. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op een mooie toekomst!