Outdoor Kids SPORT VAKANTIE WEEK

De SPORT VAKANTIE WEEK van je leven!

Big image

SPORT VAKANTIE WEEK biedt de gelegenheid vriendjes te maken voor wie dat niet vanzelfsprekend is!

Tegenwoordig horen we het steeds vaker. De druk op kinderen wordt maar groter en groter. Ze moeten bijvoorbeeld van alles en steeds sneller. De onderlinge verhoudingen tussen kinderen veranderen door de komst van bijvoorbeeld internet en ze moeten steeds weerbaarder zijn. Veel kinderen komen hier gelukkig zelf, of met behulp van hun ouders en verzorgers, uit. Maar sommige kinderen hebben een zetje in de rug nodig.

SPORT VAKANTIE KAMP, organiseert jaarlijks verschillende sportieve vakantiekampen voor kinderen. Deze vakantiekampen hebben met name als doel kinderen een leuke week te bieden waarin ze veel bewegen, actief bezig zijn en nieuwe contacten opdoen.

De ervaring leert dat deze vakantiekampen in de opzet zoals ze gewoonlijk zijn, niet geschikt zijn voor kinderen met gedragsproblematiek. De groepen zijn bijvoorbeeld te groot en de duur van het programma is te lang. Hierdoor haken deze kinderen af. De stap is voor hen te groot om deel te nemen. Zonde, omdat dit juist voor deze doelgroep een enorme leerervaring is.

Omdat SPORT VAKANTIE KAMP iedereen in beweging wil krijgen, én dus ook de kinderen met gedragsproblematiek, heeft zij een ‘aangepast’ vakantiekamp georganiseerd, waardoor deze kinderen de door hun geleerde vaardigheden in de praktijk kunnen brengen in een omgeving die voor hen onbekend maar veilig is.


Doelgroep

Het kamp is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar die zoals gezegd, een beperking hebben in hun sociale vaardigheden. Kenmerkend voor deze kinderen is dat ze het moeilijk vinden om met andere kinderen om te gaan. Sommigen weten niet zo goed raad met zichzelf en trekken zich terug. Ze vinden het spannend contact te maken met hun leeftijdsgenootjes. Anderen zijn juist luidruchtig, lijken erg zeker van zichzelf en hebben veel ruzie met leeftijdsgenootjes. Bij beide groepen kinderen zie je dat ze zich vaak niet echt op hun gemak voelen bij andere kinderen. Ze hebben weinig of geen speelkameraadjes en kunnen zich moeilijk weren tegen plagerijen.

Wat doen we zoal?

Opzet van het SPORT VAKANTIE KAMP

De opzet van het SPORT VAKANTIE KAMP is aangepast aan de bijzondere doelgroep. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, namelijk 20 en er wordt vijf dagen en vier nachten met de groep doorgebracht. Ook wordt in de begeleiding rekening gehouden met de doelgroep. Er gaan een tweetal ervaren pedagogische begeleiders mee die veel kennis en ervaring hebben in de omgang met kinderen met beperkte sociale vaardigheden. Juist de combinatie van reguliere kampleiders (ALO- of CIOS – diploma) die juist veel (sport)organisatorische ervaring hebben en deskundig kader in de omgang met deze kinderen is in de praktijk een hele goede gebleken. Aan de ene kant zorgt het er voor dat kinderen ‘gewoon’ zijn en hun gang kunnen gaan, en tevens is de veiligheid goed gewaarborgd.

Programma

Tijdens het SPORT VAKANTIE KAMP zijn er verschillende sportieve activiteiten, zoals extreme survival, bootcamp, mountainbiken, kanoën, boogschieten en waterspelen. Ontbijt, lunch en diner worden de tijdens het kamp volledig verzorgd. Het overnachten gebeurt in tenten op het natuurkampeerterrein van staatsbosbeheer in Elp.

Aanmelden

Ik meld mij aan voor het SPORT VAKANTIE KAMP van:

13 t/m 17 juli 2014

Kosten: € 350,- p.p.


Dit graag overmaken vóór 1 mei op ABN-AMRO bankrekeningnummer: 0000

Met vermelding Outdoor kids vakantieweek 2014.


Naam: jongen / meisje

Leeftijd: jaar

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Mailadres:

Heb je een zwemdiploma? ja / nee

Zijn er nog bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden (medicijngebruik, voeding)?

Maat T-shirt: S – M – L – XL

Het mailadres van mijn vriendje of vriendinnetje is:


Aanmelding met ingevulde gegevens kunnen uitsluitend via de mail worden gedaan, het mailadres is: sportvakantieweek@hotmail.com


Heb je een vriendje of vriendinnetje of een familielid die ook mee wil doen aan de sport vakantie week? Geef dit dan via de aanmeldstrook aan ons door. Dan sturen wij hem of haar een informatiepakket met opgavenmogelijkheid.

Voor meer informatie: sportvakantieweek@hotmail.com

Big image