מחזוריות בסיפור יפתח הגלעדי

ספר שופטים פרקים יא יב

מבוא

יפתח הגלעדי, משבט מנשה היה השופט השמיני של בני ישראל בתקופת השופטים ושפט את בני ישראל שש שנים. יפתח היה איש חיל, הוא היה בן אישה זונה, ואביו היה גלעד. אמו של יפתח נפטרה, ואביו גלעד התחתן עם אישה אחרת ולהם נולדו בנים.

מחזוריות

במשך סיפורי ספר השופטים מתרחשת מחזוריות ולה מבנה מסודר והוא:

חטא

עונש

זעקה

ישועה

שקט


המחזוריות מתקיימת לאורך כל ספר השופטים, במבנה מסודר ודמויות משתנות.

חטא

בימי משה, כבשו בני ישראל אזור אשר לא היה שייך להם, ואזור זה היה שייך לבני מואב שהיו בני בריתם של בני עמון.

יפתח היה בן לאישה זונה ואביו היה גלעד. אמו של יפתח נפטרה ואביו התחתן עם אישה אחרת ולהם נולדו בנים, כאשר בגרו הבנים החליטו לגרש את גלעד ואמרו לו: ".... לא תנחל בבית אבינו כי בן אישה אחרת אתה" ,כלומר יפתח יגורש מהבית ולא יקבל את חלקו בירושת אביהם כי הוא בן של אישה אחרת.

יפתח ברח מאחיו לצפון הגלעד ושם אליו התקבצו אנשים חסרי נחלה ורכוש וביחד איתו אנשים אלו הפכו למעין "גדוד שודדים" והוא לקח על עצמו את תפקיד המנהיג.

עונש

לאחר זמן מה, פרצה מלחמה בין בני עמון לעם ישראל. המלחמה פרצה בשל כך שבני ישראל שפלשו לשטחים אשר לא שייכים להם.

זעקה

כאשר נלחמו בני עמון בישראל,ראו זקני גלעד שאין מנוס (ברירה) אלא להזעיק לעזרה את יפתח, הם החליטו לקרוא לו שיובילם במלחמה. בתחילה נטר להם טינה: "....הלא אתם שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם" כלומר הוא מתכוון בדבריו שהם אלה ששנאו אותו וגירשו אותו מבית אביו, ושואל מדוע אתם באים אליי כאשר נקלעתם לצרה.

ישועה

יפתח מציב לזקני גלעד תנאי והוא: שהוא מסכים להפוך להיות מנהיגם וקצינם ואם הם ינצחו במלחמה נגד בני עמון הוא ימשיך להיות מנהיגם הקבוע עד מותו. זקני גלעד מסכימים לתנאי ויפתח הופך להיות מנהיגם וקצינם.


יפתח מנסה לפתור את הבעיה בדרכי שלום והוא שולח מלאכים למלך בני עמון, בכדי שישאלו אותו מה הסיבה שבגללה פרצה המלחמה ביניהם.

מלך בני עמון עונה בתגובה למלאכי יפתח כי כוונתו היא להחזיר לעצמו את הארץ בין הירדן, היבוק והארנון שכבשו בני ישראל בימי משה, שהייתה שייכת לבני מואב שהיו בני בריתם של בני עמון.

לאחר מכן כבש את אזור זה סיחון מלך האמורי ובכל זאת המשיכו בני ישראל להתיישב באזור.

יפתח מביא למלך בני עמון מספר טענות על כך שלא אמור להיות שום סכסוך בין בני ישראל לבני עמון.

כתוצאה מסירובו של מלך בני עמון, נחה על יפתח רוח האלוקים וכשהוא טעון בעוז וגבורה גשמית ורוחנית הוא יוצא למלחמה. יפתח במהלך צבאי מזהיר מביס את בני עמון ומכה אותם מכה קשה המביסה אותם סופית.

הצבא העמוני שמבין כי רומה, ניסה לחזור במהירות לעבר ארצו, אך שם כבר חיכה לו יפתח שבעזרתו של אלוקים מנחיל לו כישלון צורב, והוא כובש מהם עשרים ערים, עד שבני עמון נאלצים להכריז על כניעה מוחלטת מפני בני ישראל.

שקט

לאחר תקופת המלחמה, הנהיג יפתח את בני ישראל למשך שש שנים עד מותו ונקבר בערי גלעד.

אחרי מות יפתח הגלעדי, שפט את בני ישראל אבצן מבית לחם למשך שבע שנים, לאחר מכן שפט אלון הזבלוני למשך עשר שנים, ואחריו שפט את בני ישראל עבדון בין הלל הפרעתוני.

יפתח - איש מלחמה

יפתח היה איש מתנשא, יהיר וגאוותן. לפני צאתו למלחמה נגד בני עמון, יפתח עשה עסקה עם אלוקים - הוא נדר שאם יתן אלוקים את בני עמון בידו, אז הראשון שיצא מדלת ביתו כאשר יחזור מהמלחמה הוא יעלה אותו כקורבן לאלוקים.


כאשר חוזר יפתח לביתו אחרי המלחמה, ביתו היא זו שיוצאת מדלת הבית ראשונה, והוא נאלץ להקריב אותה כקורבן לאלוקים. זה מראה על יהירותו של יפתח, על כך שלא חשב שאחד מבני משפחתו הוא זה שיצא מדלת ביתו.

יפתח הגלעדי