Cable Electrodinàmic

una solució per netejar les deixalles espacials!

Les deixalles espacials

Actualment, ens trobem en una situació greu que molts desconeixen. Fins a una distància de 2000 km sobre la superfície terrestre, hi ha surant les anomenades "deixalles espacials": satèl·lits fora de servei, diposits de combustible i parts rebutjades de llençaments o missions espacials, fragments de col·lisions, restes de pintura de vehicles espacials, etc.

Són perilloses?

Això planteja una pregunta: si ens preocupa la contaminació de la Terra, no ens hauria de preocupar la de l’espai que l’envolta? Les deixalles espacials dificulten la navegació per l'espai i representa un problema de seguretat per les noves missions (ja que al anar a una gran velocitat i ser de materials pesants i tallants resulten ser perilloses) i es creu que poden ser un problema en el futur.

Big image

es pot resoldre aquest problema?

Existeixen diferents mètodes per resoldre'l, jo he escollit el "cable electrodinàmic". L'operació consisteix en acostar a aquestes deixalles el cable, aprofitant el magnetisme de la Terra per generar arrossegament i reduir progressivament la velocitat a la qual encara segueixen orbitant els satèl·lits obsolets o les fases d'un sol ús dels coets. D'aquesta manera, els faria retornar a l'atmosfera terrestre, on es desintegrarien.


Per elaborar el cable, per exemple la companyia Nitto Seimo, ha trigat gairebé 10 anys, format per tres finíssims fils d'alumini de 0,1 mil·límetres de gruix cadascun, mitjançant l'ús de la maquinària que s'utilitza per confeccionar l'aparell. L'Agència Japonesa d'Exploració Espacial (Jaxa) va llançar el 28 de febrer de 2014 un satèl·lit dissenyat per localitzar trossos de brossa espacial i així destruir-los amb el cable electrodinàmic.

Big image

és afectiu aquest mètode?

Té avantajes com: aprofita el magnetisme de la Terra i la capa d'ozó per destruir les deixalles espacials i converteix l'energia elèctrica en energia cinètica. Jaxa espera que l'experiment suposi el primer mètode realment exitós per retirar aquests residus de manera activa i espera poder tenir-lo plenament operatiu el 2019.