ידיעות תנכ"יות

"חילופי שלטון"-בני ישראל עוברים מחברה שבטית לחברה מלוכנית

מאסנו במצב הקיים דורשים שלטון מלוכה!

תגובת זקני העם לשמואל:

- אתה כבר זקן,רוצים מלך חזק שיוכל להנהיג ושיוכל לדאוג לצורכי העם.

- בניך לא ראויים להיות מלכים הם לקחו שוחד ורימו אותנו.

- אנחנו רוצים להיות כמו כל הגויים בעלי מלך בשר ודם ולא מלכות שמיים.

שמואל מדבר-מגיב לדברי העם:

שמואל מקבל את הדברים בצורה קשה ,הוא נעלב וגם מפחד מה יעשה המלך לעם.
שמואל פונה לאלוהים ושואל מה לעשות?
ה' עונה לשמואל: לעשות מה שהעם מבקש, מעודד את שמואל ,אומר לו שלא יחשוב שהעם לא אוהב אותו אלא לעם נמאס מהשלטון של ה'.
ה' אומר :"כמו שהעם עזב אותי אחרי שהוצאתי אותם ממצרים כך עכשיו העם לא רוצה אותך."
ה' אומר לשמואל לשמוע בקול העם אך להזהיר את העם ולהסביר לו מה המלך יכול לעשות.

שמואל מכריז על משפט המלך: