BSE

gemaakt door Esmee Turk

Bovine Spongiform Encephalopathy.

ook wel BSE of gekkekoeienziekte genoemd. is een ziekte die bij veedieren het centrale zenuwstelsel aantast. Uiteindelijk leidt BSE bij deze dieren tot de dood. Mensen kunnen de ziekte van Creutzfeldt-Jakob krijgen als zij met BSE besmet rundvlees eten. Creutzfeldt-Jakob is een dodelijke hersenziekte.

ziekteverschijnselen

BSE veroorzaakt microscopisch kleine holten in de hersenen van dieren. Gevolgen zijn onder andere gedragsveranderingen (schrikreacties, overgevoeligheid voor licht) en bewegingsstoornissen. Uiteindelijk sterven dieren aan BSE.

BSE en Creutzfeldt-Jakob

De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeldzame ziekte bij mensen die de hersenen aantast. Uiteindelijk leidt deze ziekte tot de dood.

1 van de vormen van Creutzfeldt-Jakob heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het eten van met BSE besmet rundvlees. Het gebruik van vlees en melk van besmette dieren, en van dieren die waarschijnlijk zijn besmet, is daarom verboden. Dit staat in Europese regels.

BSE