יסודות התרבות

זיו קיים

ידע

למדתי מהי הגדרתה של תרבות וכיצד היא מתבטאת. אין תרבות אחד יחידה. ידעתי שתרבות היא מעשה ידי אדם אך למדתי שאפילו כל דבר שהאדם ממציא הוא חלק מהתרבות.

הכרתי את מרכיבי הטקס. טקס חייב להתבצע על ידי אדם.

אירוע מכונן בסרטים יופיע ברך כלל בדקות הראשונות.

מיומנות

להקשיב לאחרים בזמן שהם מדברים.

שימוש באתרים כמו lino, smore כדי לשתף קבצים.

לקשר בין מאמר לבין הכותב שלו.

בשיעורים ניתן דגש על לדבר מול קהל.

הרגל

לא לגרור רהיטים (כיסאות ושולחנות בעיקר).

לחפש אירוע מכונן ומשפיע בסרטים.