De gouden eeuw

Handelskapitalisme

VOC

De VOC werd in 1602 opgericht om een einde te maken aan de onderlinge concurrentie van allerlei kleine maatschappijtjes die elkaar tegenwerkten. De VOC kreeg het alleen recht om handel te drijven. De VOC kreeg door al het succes van de Staten-Generaal toestemming om handelsovereenkomsten aan te gaan, nederzettingen te stichten en oorlog te voeren tegen concurrenten.

WIC

De WIC werd in 1621 opgericht toen de wapenstilstand met de Spanjaarden afliep. De maatschappij was hetzelfde al bij de VOC, maar had minder macht. Het doel was om zoveel mogelijk rijkdom te vergaren ten koste van de vijand: Spanje en Portugal. WIC schepen vervoerden slaven van de Afrikaanse kusten naar het Caribisch gebied.

Verandering economisch leven

De meeste mensen vonden een bestaan in de nijverheid en de landbouw. Daar veranderde het ander. Met een grotere productie kon hij een grotere winst maken maar hij wist nooit zeker of hij al zijn producten zou verkopen. Om meer te kunnen produceren nam ook de loonarbeid toe, er waren meer arbeidskrachten nodig. Ook op het platteland van de Nederlandse Republiek waren ondernemingen. De meeste economische activiteiten speelden zich echter af in de havensteden en nijverheidscentra: Leiden, Haarlem, Rotterdam, Middelburg, Amsterdam en wat kleinere plaatsen in Friesland en Holland. Er was door de groei van de steden behoefte aan meer landbouwgrond. Amsterdamse kooplieden, (veel VOC-kooplieden), financierden de drooglegging.De groeiende stedelijke bevolking had een meer marktgerichte en gespecialiseerde landbouw tot gevolg. De teelt van hoogwaardige graangewassen. Gespecialiseerde kwekerijgebieden, veelal in nieuwe droogleggingen, bevoorraadden de Hollandse steden met groenten en fruit. Er kwam ook steeds meer veeteelt. Maar de akkerbouw ging achteruit.De rijkdom van de Republiek was vooral gebaseerd op het monopolie op de handel in massagoederen. De Republiek was in staat internationaal veel goederen te vervoeren voor weinig geld. In eerste instantie profiteerden vooral Amsterdam en omgeving van deze handel. Maar later profiteerde bijvoorbeeld ook het noordoosten van Nederland van de sterke economische groei.
De Gouden Eeuw - 100m2NL