קיימות מימי קדם

עשרת הדברות

בואו לתרום ולהיות שותפים לעידן של קיימות ושותפות!

בתנך כתובים במפורש עשרת הדברות. עשרת הדברות הללו מאפיינים את הצורה הרצויה של החיים בעולמינו גם כיום! אז אם לפני אלפי שנים הבינו שכדאי להתקיים לפי עשרה חוקים בסיסיים כדאי לכם לחיות לפיהם גם. אולם היום, חוקים אלה מתחילים לעזוב את עולמינו. בשביל למנוע זאת יש להחיל להיות חברותיים לסביבה ולטבע.