ירושלים שלי

שירה ושני

להקת פיקוד מרכז - שומר החומות