זכויות המיעוטים בארץ

מהו מיעוט ?

מיעוט הוא קבוצה של אנשים בתוך אוכלוסיית הרוב , הנבדלת מהרוב במאפיינים לאומיים אתניים, דתיים , תרבותיים, לשוניים ואחרים.

המאפיינים של מיעוט בישראל

מיעוט הוא קבוצה של אנשים הנבדלת מקבוצת הרוב. מיעוט הוא מושג המתייחס לקבוצות שיש להן מאפיינים ספציפיים ושמאפיינים אלה הם בעלי משמעות מבחינה תרבותית וקבוצתית.

להבחנה בין סוגי המיעוטים במדינה שני קריטריונים:

קריטריון חיצוני - נקבע על ידי קבוצת הרוב המבחינים בינם לבין קבוצות המיעוט.

קריטריון פנימי - בני קבוצות המיעוט מבדילים את עצמם מהרוב בכמה היבטים המחזקים את תחושת ההשתייכות , הזהות והסולידריות בין בני הקבוצה . ההבדלים בין הרוב לקבוצות המיעוט באים לידי ביטוי , בין השאר , במאפיינים תרבותיים בהבדלים לשוניים , במנהגים ובמסורות , בנורמות , בערכים ובמאפיינים חיצוניים כגון לבוש.

בני המיעוטים בארץ ישראל

סוגי המיעוטים בארץ (האתניים -לאומיים) הם בעיקר הערבים , הדרוזים , הבדואים והצ'רקסים.
קוד 100- מיעוטים