EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

De visie:

Het herstellen en genezen van psychische trauma's, nare ervaringen en fobiën.

Voor welke doelgroep is deze methode bedoelt?

Deze methode kan toegepast worden bij:

- Kinderen

- Jongeren

- Volwassenen


De manier van werken bij de verschillende doelgroepen verschilt maar het doel en het resultaat blijft hetzelfde

Waar wordt de methodiek veel toepepast?

Deze methode word toegepast bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Dit kan een schokkende ervaring zijn zoals een:

- Verkeersongeval

- Geweldsmisdrijf

Maar ook andere ervaringen zoals:

- Pesterijen

- Krenkingen in de jeugd


Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbeleven, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan een bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis (PTSS).

Wat is het doel van de methodiek?

Het doel van EMDR is, dat de cliënt zijn/haar verleren letterlijk achter zich kan laten, voluit in het hier en nu kan leven en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet!

Wat is de werkwijze van EMDR?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces gestart. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans zal dat de hand van de therapeut zijn. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en daarna de hand op ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs heen en weer bewegen.


Een ander methode gebeurt door middel van een koptelefoon waarbij geluiden afwisselend rechts en links worden aangeboden. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt.


De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd om zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Oculus Rift Style Post Traumatic Stress Disorder Therapy