הרב חיים דוד הלוי

תולדות חייו

תולדותיו

נולד בשנת תרפ"ה בירושלים. החל ללמוד בישיבת פורת יוסף, וקיבל הסמכה לרבנות מראש הישיבה הרב עזרא עטייה ומהרב הראשי לישראל הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל. בתקופה זו שררה מחלוקת בין הישיבה לרב עוזיאל, שנטה לכיוון הציונות והמזרחי וללימודי מחשבת ישראל. הרב הלוי נטה לכיוון הרב עוזיאל והשתתף בשיעוריו בספר הכוזרי.

לחם בגדוד "טוביה" בזמן מלחמת השחרור. נישא למרים ועקנין, נכדתו של הרב מאיר ועקנין, רבה של טבריה. החל לכהן כרב שכונת רוממה ומי נפתוח (ליפתא) בירושלים, כר"מ בישיבת "שערי ציון" שיסד הרב עוזיאל, ומאוחר יותר שימש למשך כשנתיים כמזכירו האישי של הרב עוזיאל. בשנת תשי"א, נבחר לכהן כרב הספרדי הראשי לראשון לציון. שימש כראש "בית הועד" באבן שמואל להוראת הלכות שחיטה. יצא מטעם "הסוכנות היהודית" למסע לדרום אמריקה לחיזוק היהדות והחינוך הדתי ולעידוד העליה לארץ.

בשנת תשכ"ד נבחר לכהן במועצת הרבנות הראשית. קיבל כשירות לדיינות ללא צורך בבחינות כלשהן עקב כישוריו. בשנת תשל"ג נבחר לכהן כרב ואב בית הדין הראשי לתל אביב. בשנת תשמ"ב קיבל מהמועצה הדתית בתל אביב פרס כבוד לספרות תורנית הלכתית. בשנת תשמ"ד זכה בפרס הרב קוק לספרות תורנית מטעם עיריית תל אביב יפו. בשנת תשנ"ג התמודד בבחירות לרב הראשי לישראל, אך הפסיד לרב אליהו בקשי דורון. בשנת תשנ"ז זכה בפרס ישראל לספרות תורנית. נפטר בי"ב באדר תשנ"ח.