מערכות טכנולוגיות

מגישים - אלכס אוראל ואושר

למערכות הטכנולוגיות מספר מאפיינים:

מטרה, תהליך הנוצר על-ידי הכנסת קלט וקבלת הפלט, תפקיד לכל מרכיב המערכת, סדר וארגון של כלל המרכיבים במערכת וכן קיומם של מנגנונים שונים במערכת.

Big image

מהי מערכת טכנולוגית?


שילוב של רכיבים מעשה האדם, הפועלים יחד על-מנת להשיג מטרה מוגדרת ולענות על צרכים אנושיים.

Big image

מהי מערכת טכנולוגית

לפני שנים כאשר רצה האדם להגיע למקומות שונים, הלך הוא ברגל- כך שלעיתים עבר מרחקים רחוקים עד הגעתו למחוז חפצו.


עם הזמן נעזר בבעלי-החיים: חמור, סוס- אשר סייעו לו להגיע למקום היעד, אך גם אלו עייפו.


נאלץ האדם לחשוב על פתרון נוח ומהיר....

Big image

מיון מערכות

מערכות טבעיות - מערכות ביולוגיה , מערכות אקולוגיות.

מערכות חברתיות - מערכות מדיניות , מערכות פוליטיות ו מערכות קהילתיות.

מערכות טכנולוגיות - מערכות המרת אנרגיה , מערכות עיבוד חומרים ו מערכות עיבוד מידע.

Big image

מהי מערכת ?

מערכת היא שילוב רכיבים הפועלים כיחידה אחת להשגת מטרה רצויה!