Husmannsfamilie

Husmannsfamilie

  • Husmannsfamiliene leide et lite jordstykke eller et hus av en bonde.
  • På Østlandet og i Trøndelag måtte husmannsfamiliene arbeide for bonden.
  • Derfor ble det vanlig at ektepar som ikke hadde gårdselv,fikk leie et lite jordstykke på en bondegård.

Husmannsfamilien

  • Husmannsfamilien derfor ble det vanlig at ekepar som ikke hadde gård selv,fikk leie et lite jordstykke på en bondegård .
  • Husmannsfamiliene der hadde ikke så stor arbeidsplikt,og de fleste levde av å være fiskere.
  • Derfor hadde husmennene på Vestlandet det bedre enn de som bodde på Østlandet og Trøndelag .
  • I Nord-Norge var det få husmenn.
  • Der var det så mye jord at alle som ville,kunne rydde nye gårder.
Laget av Ingrid :